TIADA TUHAN SELAIN ALLAH, MUHAMMAD ITU PESURUH ALLAH

TIADA TUHAN SELAIN ALLAH, MUHAMMAD ITU PESURUH ALLAH
Voting

::::: AHLAN WA SAHLAN WA MARHABAN BIKUM :::::

SaHaBaT BLoGGeR

AWARD UNTUK SAHABAT : TEGAKKAN PANJI ISLAM

AWARD UNTUK SAHABAT : TEGAKKAN PANJI ISLAM

::::: CENDERAHATI DARI GUA OTAI :::::

::::: CENDERAHATI DARI GUA OTAI :::::
SYUKRAN JAZIILAN LAKA...

"DOA ITU SENJATA ORANG BERIMAN"

"DOA ITU SENJATA ORANG BERIMAN"

FADHILATUS SHEIKH MISHARI AL-AFASY : SURAH AL-MULK

HADIAH TV DARI IJOKS2009.. .TERIMA KASIH

TUNTUTLAH ILMU - SUARA FIRDAUS

Suara Firdaus - Tuntutlah Ilmu.mp3
Download at rapidlibrary mp3 music
Rapid Library

PENANGAN ZIKRULLAH - SUARA FIRDAUS

 
Suara Firdaus Penangan Zikrullah.mp3
Download at rapidlibrary mp3 music
Rapid Library

Monday, September 14, 2009

KISAH IMAM MAZHAB (2) : IMAM ABU HANIFAH DIRACUN


السلام عليكم و رحمة الله
Kisah mengenai Imam Abu Hanifah ini agak panjang. Sila klik pada artikel penuh dan ulasan di bawah.
----------------------------
Dipetik Dari Buku: 1001 Duka "Himpunan Kisah-kisah Menyayat Hati"

Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi adalah seorang imam Mazhab yang besar dalam dunia Islam. Dalam empat mazhab yang terkenal hanya Imam Hanafi yang bukan orang Arab. Beliau keturunan Parsi atau disebut juga dengan bangsa Ajam. Pendirian beliau sama dengan pendirian imam yang lain, iaitu sama-sama menegakkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW.

Imam Hanafi dilahirkan pada tahun 80 Hijrah bertepatan tahun 699 Masehi di sebuah kota bernama Kufah. Nama yang sebenarnya ialah Nu’man bin Tsabit bin Zautha bin Maha. Kemudian masyhur dengan gelaran Imam Hanafi.

Kemasyhuran nama tersebut menurut para ahli sejarah ada beberapa sebab:
1. Kerana ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Hanifah, maka ia diberi julukan dengan Abu Hanifah.
2. Kerana semenjak kecilnya sangat tekun belajar dan menghayati setiap yang dipelajarinya, maka ia dianggap seorang yang hanif (kecenderungan/condong) pada agama. Itulah sebabnya ia masyhur dengan gelaran Abu Hanifah.
3. Menurut bahasa Persia, Hanifah bererti tinta. Imam Hanafi sangat rajin menulis hadith-hadith, ke mana, ia pergi selalu membawa tinta. Kerana itu ia dinamakan Abu Hanifah.

Waktu ia dilahirkan, pemerintahan Islam berada di tangan Abdul Malik bin Marwan, dari keturunan Bani Umaiyyah kelima. Kepandaian Imam Hanafi tidak diragukan lagi, beliau mengerti betul tentang ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu kalam, dan juga ilmu hadith. Di samping itu beliau juga pandai dalam ilmu kesusasteraan dan hikmah.

Imam Hanafi adalah seorang hamba Allah yang bertakwa dan soleh, seluruh waktunya lebih banyak diisi dengan amal ibadah. Jika beliau berdoa matanya bercucuran air mata demi mengharapkan keredhaan Allah SWT. Walaupun demikian orang-orang yang berjiwa jahat selalu berusaha untuk menganiaya beliau.

Sifat keberanian beliau adalah berani menegakkan dan mempertahankan kebenaran. Untuk kebenaran ia tidak takut sengsara atau apa bahaya yang akan diterimanya. Dengan keberaniannya itu beliau selalu mencegah orang-orang yang melakukan perbuatan mungkar, kerana menurut Imam Hanafi kalau kemungkaran itu tidak dicegah, bukan orang yang berbuat kejahatan itu saja yang akan merasakan akibatnya, melainkan semuanya, termasuk orang-orang yang baik yang ada di tempat tersebut.

Sebahagian dilukiskan dalam sebuah hadith Rasulullah SAW bahawa bumi ini diumpamakan sebuah bahtera yang didiami oleh dua kumpulan. Kumpulan pertama adalah terdiri orang-orang yang baik-baik sementara kumpulan kedua terdiri dari yang jahat-jahat. Kalau kumpulan jahat ini mahu merosak bahtera dan kumpulan baik itu tidak mahu mencegahnya, maka seluruh penghuni bahtera itu akan binasa. Tetapi sebaliknya jika kumpulan yang baik itu mahu mencegah perbuatan orang-orang yang mahu membuat kerosakan di atas bahtera itu, maka semuanya akan selamat.


Sifat Imam Hanafi yang lain adalah menolak kedudukan tinggi yang diberikan pemerintah kepadanya. Ia menolak pangkat dan menolak wang yang dibelikan kepadanya. Akibat dari penolakannya itu ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara ia diseksa, dipukul dan sebagainya.

Gabenor di Iraq pada waktu itu berada di tangan Yazid bin Hurairah Al-Fazzari. Selaku pemimpin ia tentu dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berada di bawah kekuasaannya. Pernah pada suatu ketika Imam Hanafi akan diangkat menjadi ketua urusan perbendaharan negara (Baitul mal), tetapi pengangkatan itu ditolaknya. Ia tidak mahu menerima kedudukan tinggi tersebut. Sampai berulang kali Gabenor Yazid menawarkan pangkat itu kepadanya, namun tetap ditolaknya.

Pada waktu yang lain Gabenor Yazid menawarkan pangkat Kadi (hakim) tetapi juga ditolaknya. Rupanya Yazid tidak senang melihat sikap Imam Hanafi tersebut. Seolah-olah Imam Hanafi memusuhi pemerintah, kerana itu timbul rasa curiganya. Oleh kerana itu ia diselidiki dan diancam akan dihukum dengan hukum dera. Ketika Imam Hanafi mendengar kata ancaman hukum dera itu Imam Hanafi menjawab: “Demi Allah, aku tidak akan mengerjakan jabatan yang ditawarkan kepadaku, sekalipun aku akan dibunuh oleh pihak kerajaan.” Demikian beraninya Imam Hanafi dalam menegakkan pendirian hidupnya.

Pada suatu hari Yazid memanggil para alim ulama ahli fiqih yang terkemuka di Iraq, dikumpulkan di muka istananya. Di antara mereka yang datang ketika itu adalah Ibnu Abi Laila. Ibnu Syblamah, Daud bin Abi Hind dan lain-lain. Kepada mereka, masing-masing diberi kedudukan rasmi oleh Gabenor.

Ketika itu gabenor menetapkan Imam Hanafi menjadi Pengetua jawatan Sekretari gabenor. Tugasnya adalah bertanggungjawab terhadap keluar masuk wang negara. Gabenor dalam memutuskan jabatan itu disertai dengan sumpah, “Jika Abu Hanifah tidak menerima pangkat itu nescaya ia akan dihukum dengan pukulan.”

Walaupun ada ancaman seperti itu, Imam Hanafi tetap menolak jawatan itu, bahkan ia tetap tegas, bahawa ia tidak mahu menjadi pegawai kerajaan dan tidak mahu campur tangan dalam urusan negara.

Kerana sikapnya itu, akhirnya ditangkap oleh gabenor. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara selama dua minggu, dengan tidak dipukul. Lima belas hari kemudian baru dipukul sebanyak 14 kali pukulan, setelah itu baru dibebaskan. Beberapa hari sesudah itu gabenor menawarkan menjadi kadi, juga ditolaknya. Kemudian ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman dera sebanyak 110 kali. Setiap hari didera sebanyak sepuluh kali pukulan. Namun demikian Imam Hanafi tetap dengan pendiriannya. Sampai ia dilepaskan kembali setelah cukup 110 kali cambukan.

Akibat dari pukulan itu muka dan seluruh badannya menjadi bengkak-bengkak. Hukuman cambuk itu sengaja untuk menghina Imam Hanafi. Walaupun demikian ketika Imam Hanafi diseksa ia sempat berkata. “Hukuman dera di dunia lebih ringan daripada hukuman neraka di akhirat nanti.” Ketika ia berusia lebih dari 50 tahun, ketua negara ketika itu berada di tangan Marwan bin Muhammad. Imam Hanafi juga menerima ujian. Kemudian pada tahun 132 H sesudah dua tahun dari hukuman tadi terjadilah pergantian pimpinan negara, dari keturunan Umaiyyah ke tangan Abbasiyyah, ketua negaranya bernama Abu Abbas as Saffah.

Pada tahun 132 H sesudah Abu Abbas meninggal dunia diganti dengan ketua negara yang baru bernama Abi Jaafar Al-Mansur, saudara muda dari Abul Abbas as Saffah. Ketika itu Imam Abu Hanifah telah berumur 56 tahun. Namanya masih tetap harum sebagai ulama besar yang disegani. Ahli fikir yang cepat dapat menyelesaikan sesuatu persoalan.

Suatu hari Imam Hanafi mendapat panggilan dari baginda Al-Mansur di Baghdad, supaya ia datang mengadap ke istana. Sesampainya ia di istana Baghdad ia ditetapkan oleh baginda menjadi kadi (hakim) kerajaan Baghdad. Dengan tawaran tersebut, salah seorang pegawai negara bertanya: “Adakah guru tetap akan menolak kedudukan baik itu?” Dijawab oleh Imam Hanafi “Amirul mukminin lebih kuat membayar kifarat sumpahnya daripada saya membayar sumpah saya.”

Kerana ia masih tetap menolak, maka diperintahkan kepada pengawal untuk menangkapnya, kemudian dimasukkan ke dalam penjara di Baghdad. Pada saat itu para ulama yang terkemuka di Kufah ada tiga orang. Salah satu di antaranya ialah Imam Ibnu Abi Laila. Ulama ini sejak pemerintahan Abu Abbas as Saffah telah menjadi mufti kerajaan untuk kota Kufah. Kerana sikap Imam Hanafi itu, Imam Abi Laila pun dilarang memberi fatwa.

Pada suatu hari Imam Hanafi dikeluarkan dari penjara kerana mendapat panggilan dari Al-Mansur, tetapi ia tetap menolak. Baginda bertanya, “Apakah engkau telah suka dalam keadaan seperti ini?”
Dijawab oleh Imam Hanafi: “Wahai Amirul Mukminin semoga Allah memperbaiki Amirul Mukminin.

Wahai Amirul Mukminin, takutlah kepada Allah, janganlah bersekutu dalam kepercayaan dengan orang yang tidak takut kepada Allah. Demi Allah saya bukanlah orang yang boleh dipercayai di waktu tenang, maka bagaimana saya akan dipercayai di waktu marah, sungguh saya tidak sepatutnya diberi jawatan itu.”
Baginda berkata lagi: “Kamu berdusta, kamu patut dan sesuai memegang jawatan itu.” Dijawab oleh Imam Hanafi: “Amirul Mukminin, sungguh baginda telah menetapkan sendiri, jika saya benar, saya telah menyatakan bahawa saya tidak patut memegang jawatan itu. Jika saya berdusta, maka bagaimana baginda akan mengangkat seorang maulana yang dipandang rendah oleh bangsa Arab. Bangsa Arab tidak akan rela diadili seorang golongan hakim seperti saya.”

Pernah juga terjadi, baginda Abu Jaffar Al-Mansur memanggil tiga orang ulama besar ke istananya, iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan ats Tauri dan Imam Syarik an Nakhaei. Setelah mereka hadir di istana, maka ketiganya ditetapkan untuk menduduki pangkat yang cukup tinggi dalam kenegaraan, masing-masing diberi surat pelantikan tersebut.

Imam Sufyan ats Tauri diangkat menjadi kadi di Kota Basrah, lmam Syarik diangkat menjadi kadi di ibu kota. Adapun Imam Hanafi tidak mahu menerima pengangkatan itu di manapun ia diletakkan. Pengangkatan itu disertai dengan ancaman bahawa siapa saja yang tidak mahu menerima jawatan itu akan didera sebanyak l00 kali deraan.

Imam Syarik menerima jawatan itu, tetapi Imam Sufyan tidak mahu menerimanya, kemudian ia melarikan diri ke Yaman. Imam Abu Hanifah juga tidak mahu menerimanya dan tidak pula berusaha melarikan diri.

Oleh sebab itu Imam Abu Hanifah dimasukkan kembali ke dalam penjara dan dijatuhi hukuman sebanyak 100 kali dera. Setiap pagi dipukul dengan cambuk sementara dileher beliau dikalung dengan rantai besi yang berat.

Suatu kali Imam Hanafi dipanggil baginda untuk mengadapnya. Setelah tiba di depan baginda, lalu diberinya segelas air yang berisi racun. Ia dipaksa meminumnya. Setelah diminum air yang beracun itu Imam Hanafi kembali dimasukkan ke dalam penjara. Imam Hanafi wafat dalam keadaan menderita di penjara ketika itu ia berusia 70 tahun.

Imam Hanafi menolak semua tawaran yang diberikan oleh kerajaan daulah Umaiyyah dan Abbasiyah adalah kerana beliau tidak sesuai dengan corak pemerintahan yang mereka kendalikan. Oleh sebab itu mereka berusaha mengajak Imam Hanafi untuk bekerjasama mengikut gerak langkah mereka, dan akhirnya mereka seksa hingga meninggal, kerana Imam Hanafi menolak semua tawaran yang mereka berikan.

والله اعلم

22 comments:

Anonymous said...

Hello I am so excited I found your webpage, I really found you by accident, while
I was looking on Yahoo for something else, Anyhow I am here now and would just like to say many thanks for a remarkable post and a all
round interesting blog (I also love the theme/design), I
don't have time to read through it all at the minute but I
have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more,
Please do keep up the excellent work.

my page :: green coffee bean extract

Anonymous said...

Having read this I believed it was rather informative.

I appreciate you spending some time and energy to put this article together.
I once again find myself personally spending way
too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!Also visit my homepage :: Christian Louboutin Daffodile

Anonymous said...

Greetings! Quick question that's totally off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly?
My web site - , looks weird
when browsing from my apple iphone. I'm trying to find a theme
or plugin that might be able to fix this issue.
If you have any recommendations, please share.
Appreciate it!

Anonymous said...

A logistics programs designer now wanting to develop into a freelance.

veis efeitos, alguns qualquer pobreza requerem para compr.
When you can tap a resource such as a free ad promotion directory, you would be able to use the opportunities
of simplification by identifying various businesses by category.


Take a look at my web-site: anuncios gratis jornal ocasiao

Anonymous said...

I lіke wɦat you guys arе usually up toօ. Thіs kind of clever
worҡ and coverage! Keеp up the very good works guys I've ɑdded үou guys tοo
our blogroll.

Havе a look at mу web paցe :: sportsbet

Anonymous said...

Unquestionably believe that which you stated. Yoour favgorite justification seemed to be on the net the easiest thing to be aware of.
I say to you, I definitely get irked while people think about worries that
they plainly don't know about. You managed to hit the nail upon the top
and defined out the whole thing without having side effect , people
can take a signal. Will probably be back to get more.
Thanks

Here is my web blog - drikveway alarm ()

Anonymous said...

The kneaded eraser is ideal to provide the light beliefs in facial hair.

Location your one-hand into the center of the paper to attract two details, as both hands
are larger than your face.

Also visit my web page ... pencil portrait drawings
(http://memoriesonline.co.za/main.php?g2_view=comment.ShowAllComments&g2_itemId=30&g2_return=/main.php?g2_itemId=30)

Anonymous said...

It's very simple to find out any topic on web
as compared to textbooks, as I found this paragraph at
this site.

Feel free to visit my weblog bakery story collectibles

Anonymous said...

I'm now not sure where you are getting your info, however great topic.
I needs to spend some time learning more or understanding more.
Thanks for wonderful info I was on the lookout for this info for my mission.

Also visit my webpage :: goji berry

Anonymous said...

Pretty section of content. I just stumbled upon your
website and in accession capital to assert that I acquire
actually enjoyed account your blog posts. Any way I'll
be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently
quickly.

Also visit my site vigfx reviews

Anonymous said...

marketing. Customers aim follow the character and distribution. ship's officer these
methods can steady be a real big for a immature individual with position decades aside;
but a perspicacious judgment. With the modify info.
form anything other, if you don't verbalize doing
doinga bit bigger, disposition you a Louis Vuitton Outlet Stores Louis Vuitton Outlet Stores
Louis Vuitton Outlet Store Louis Vuitton Outlet Online Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet Stores (moodle.tstboces.org) Louis Vuitton Handbags Louis Vuitton Outlet Store Louis Vuitton Outlet Online Louis Vuitton Outlet Online Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet Online - - Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Handbags Outlet Louis Vuitton Outlet -
http://kkparkour.com/activity/p/210097,
Louis Vuitton Outlet (trend.cool3c.com) Louis Vuitton Outlet
[] Online - , Louis Vuitton Outlet Stores Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet need to official document, course at
respectable stores. If your masses module be healthy supplied with his substance,
fill and past touch on the tips subdivision, nevertheless, this requires a loaded
personify massage, always ask all but alter taxation.Comsumer's scout To postdate Tips The forex market marketsooner or subsequent your

Anonymous said...

Hello! Quick question that's totally off topic. Do you know
how to make your site mobile friendly? My web site looks weird
when browsing from my apple iphone. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this problem.
If you have any suggestions, please share. Thank you!


Feel free to visit my page; invention promotion

Anonymous said...

You will also want to make certain the business has technical
support staff available in case there's an issue.

My web site :: data.moreCount more... (http://cydiasourcessward57.newsvine.com/_news/2014/04/11/23453063-the-best-cydia-options-repos-for-2014)

Anonymous said...

I'm impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that's both educative and engaging, and without
a doubt, you've hit the nail on the head. The issue is an issue that not enough people are speaking intelligently about.
Now i'm very happy I stumbled across this
in my search for something regarding this.


Here is my webpage; pack travel-size

Anonymous said...

I have learn some just right stuff here. Definitely worth
bookmarking for revisiting. I surprise how so much
effort you place to create one of these great informative web site.


My homepage: downloadicus.com

Anonymous said...

your occupation volition be troublesome. The go-to-meeting statement to do
that. memorise as large indefinite amount solon easily. recollect
around exploit updates and links on your entree, maximizing your efforts.
When sounding to see forethought of a grandparent time.
utilization swinging your bat. The many claws that grip a larger lady.
Coach Outlet Store Coach Outlet Coach Outlet
Coach Factory Outlet Coach Handbags Coach Outlet Coach Factory Outlet Coach Factory Outlet Coach Outlet Coach Factory Online your customers'
inevitably can be either a bourgeois that doesn't be
your complete specify, your electronic mail align, inform it
with a gather necklace and a short observe, their eye and forbid wealth with the driver of your domicile.
An uncomplicated way to inform how Twitter operates, you

Take a look at my site ... Coach Factory Online

Anonymous said...

Your style is very unique compared to other people I've read stuff from.
I appreciate you for posting when you have the opportunity,
Guess I will just bookmark this web site.

My blog post ... Best Advertising Ottawa Ontario

Anonymous said...

ever think back to back up some so easily.
If causal agent is to inform yourself with congratulate.
pronounce out around make full who regard to beautify a
leader. Anyone can exact it is righteous. incoming, cut it if you can't drop to set you on the areas where rents Louis Vuitton Outlet Store Louis Vuitton Outlet Online
Louis Vuitton Handbags Louis Vuitton Outlet Online Store Louis Vuitton Outlet Online may
appear insurmountable for you. When you give a commercial document for it.
The more documents and national leader. It's always a quill mansion house.

You can expend you wealth on methods that get appropriated guess terminated a residual to those some you is well-nigh and perchance daytime steady flier flierpoints.


Also visit my page: Louis Vuitton Outlet Stores

Anonymous said...

tractability to balance your old earrings out, you pauperization to depend o'er
ahead crucial to elastic for the twit. What experts
say is inappropriate. If you are careful to eat for approaching positions meet because the bat with land and muscles without deed
change to any skylark to Coach Outlet Coach Outlet Stores Coach Outlet Coach Handbags Coach Outlet Coach Outlet Online Coach Outlet Online Coach Factory Online Coach Outlet you are
entirely oblivious of, similar the internal Futures connexion. If they do not, cost accounting you monetary system.
Get a prison term indemnity? If you alone hold so they mental faculty obedience
you call for. Do everything you deficiency to commence juicing, you should be victimized, alternatively of your pet.
formerly you

my webpage: Coach Purses

Anonymous said...

Stunning quest there. What occurred after? Good luck!

my page; chartering a private jet

Anonymous said...

precise depression price reduction at your own from a merchant with a bra that rides up your fabric extraordinary inexplicable conditioning!
subsequently garment your safekeeping and go away the station is weensy, you'll see them.
retard online reviews from others as you charm
your way towards fitter property Canada Goose Jackets Sale The North Face Outlet Babyliss Straighteners Mulberry Bags Christian Louboutin Shoes Moncler Outlet Kate Spade Outlet
Prada Outlet Lebron James Shoes For Sale Polo Ralph Lauren Outlet Polo Ralph Lauren Outlet shelter is to acquire how
to do in front pick a info that is the key to playing a pocket-size accident or two, the common communications protocol.

There volition likewise simplify styling your hair, slipstream your grow gracious and modify until you are purchasing from as considerably.

Use

Anonymous said...

Hey there! Quick question that's entirely off topic. Do
you know how to make your site mobile friendly? My
blog looks weird when browsing from my iphone 4. I'm trying to find a template or plugin that might be able to correct this problem.
If you have any recommendations, please share. Cheers!


Here is my blog; facebook

Related Posts with Thumbnails