TIADA TUHAN SELAIN ALLAH, MUHAMMAD ITU PESURUH ALLAH

TIADA TUHAN SELAIN ALLAH, MUHAMMAD ITU PESURUH ALLAH
Voting

::::: AHLAN WA SAHLAN WA MARHABAN BIKUM :::::

SaHaBaT BLoGGeR

AWARD UNTUK SAHABAT : TEGAKKAN PANJI ISLAM

AWARD UNTUK SAHABAT : TEGAKKAN PANJI ISLAM

::::: CENDERAHATI DARI GUA OTAI :::::

::::: CENDERAHATI DARI GUA OTAI :::::
SYUKRAN JAZIILAN LAKA...

"DOA ITU SENJATA ORANG BERIMAN"

"DOA ITU SENJATA ORANG BERIMAN"

FADHILATUS SHEIKH MISHARI AL-AFASY : SURAH AL-MULK

HADIAH TV DARI IJOKS2009.. .TERIMA KASIH

TUNTUTLAH ILMU - SUARA FIRDAUS

Suara Firdaus - Tuntutlah Ilmu.mp3
Download at rapidlibrary mp3 music
Rapid Library

PENANGAN ZIKRULLAH - SUARA FIRDAUS

 
Suara Firdaus Penangan Zikrullah.mp3
Download at rapidlibrary mp3 music
Rapid Library

Wednesday, October 28, 2009

KOLEKSI SURUHAN DALAM AL-QURAN (5)

SURUHAN MENELADANI TINDAKAN KEJAHATAN DENGAN CARA BIJAKSANA
[AL MUKMINUN Ayat : 96]
Tolaklah kejahatan yang dilakukan kepadamu dengan cara yang sebaik-baiknya, Kami Maha Mengetahui apa yang mereka katakan itu.

SURUHAN MENGHUKUM WANITA DAN LELAKI BERZINA DENGAN 100 SEBATAN
[AN NUR Ayat : 2]
Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat; dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan agama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari Akhirat; dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang yang beriman.

SURUHAN MENTAATI ALLAH DAN RASULNYA [AN NUR Ayat : 54]
Katakanlah lagi: Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul Allah. Kemudian jika kamu berpaling ingkar, maka sesungguhnya atas Rasul Allah apa yang ditugaskan kepadanya, dan atas kamu pula apa yang ditugaskan kepada kamu. Dan jika kamu taat kepadanya kamu akan beroleh hidayah; dan Rasul Allah hanyalah bertanggungjawab menyampaikan perintah-perintah Allah dengan penjelasan yang terang nyata

SURUHAN MENDIRIKAN SOLAT DAN MEMBAYAR ZAKAT
[AN NUR Ayat : 56]
Dan dirikan oleh kamu akan sembahyang serta berilah zakat; dan taatlah kamu kepada Rasul Allah; supaya kamu beroleh rahmat.

SURUHAN MEMBACA AL QURAN
[AN NAML Ayat : 92]
Dan supaya aku sentiasa membaca Al-Qur'an. Oleh itu, sesiapa yang menurut petunjuk (Al-Qur'an) maka faedah perbuatannya itu akan terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang sesat, maka katakanlah kepadanya: Sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi amaran.

SURUHAN MENCIPTAKAN KEMAKMURAN DAN BERBUAT KEBAJIKAN
[AL QASHAS Ayat : 77]
Dan tuntutlah dengan harta yang Allah kurniakan kepadamu akan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah kamu lupakan bahagianmu dari dunia; dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu; dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi; sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan..

SURUHAN BERBUAT BAIK KEPADA IBUBAPA
[AL ANKABUT Ayat : 8]
Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan Dengan-Ku dengan sesuatu yang tidak engkau ketahui tentangnya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Kepada Akulah tempat kembali kamu kemudian Aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan.

SURUHAN MENGEMBARA DIMUKA BUMI UNTUK MENGAMBIL PELAJARAN
[AL ANKABUT Ayat : 20]
Katakanlah: Mengembaralah kamu di muka bumi, serta lihatlah bagaimana Allah telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya; kemudian Allah akan mencipta suatu ciptaan yang baharu pada hari Akhirat, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu

SURUHAN MEMBACA AL QURAN DAN MENDIRIKAN SOLAT
[AL ANKABUT Ayat : 45]
Bacalah serta ikutlah (wahai Muhammad) akan apa yang diwahikan kepadamu dari Al-Qur'an, dan dirikanlah sembahyang (dengan tekun); sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar; dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya); dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. "

SURUHAN MEMPERLIHATKAN AKIBAT BURUK ORANG2 YANG DURHAKA
[AR RUM Ayat : 9]
Tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi, serta memerhatikan bagaimana kesudahan orang yang terdahulu dari mereka? Orang itu lebih kuat daripada mereka, dan mereka telah meneroka bumi serta memakmurkannya lebih daripada kemakmuran yang mereka lakukan, dan orang itu telah didatangi oleh Rasul-rasul- Nya dengan membawa keterangan-keterang an yang nyata. Dengan yang demikian, maka Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri.

SURUHAN MEMBERIKAN HAK KEPADA KELUARGA DAN ORANG 2 MISKIN
[AR RUM Ayat : 38]
Maka berikanlah kepada kerabatmu, dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing; pemberian yang demikian adalah baik bagi orang yang bertujuan memperoleh keredhaan Allah, dan mereka itulah orang yang berjaya.

SURUHAN MENGEMBARA DIMUKA BUMI UNTUK MENGAMBIL PELAJARAN
[AR RUM Ayat : 42]
Katakanlah: Mengembaralah kamu di muka bumi kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang yang telah lalu; kebanyakan mereka adalah orang musyrik.

SURUHAN BERSABAR DAN TABAH DALAM PERJUANGAN
[AR RUM Ayat : 60]
Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar; dan janganlah orang yang tidak meyakini apa yang kamu sampaikan itu menggelisahkanmu.

SURUHAN BERSOLAT SERTA MENYURUH BERBUAT AMAR MA'RUF DAN NAHI MUNGKAR
[LUKMAN Ayat : 17]
Wahai anakku, dirikanlah sembahyang, dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki melakukannya.

SURUHAN BERTAKWA DAN MENAKUTI HARI KIAMAT
[LUKMAN Ayat : 33]
Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan kamu, dan takutilah akan hari (akhirat) yang padanya seseorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab dosanya, dan seorang anak pula tidak dapat melepaskan ibu atau bapanya dari azab dosa masing-masing sedikit pun. Sesungguhnya, janji Allah itu adalah benar, jangan lah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan janganlah kamu diperdayakan oleh bisikan Syaitan.

SURUHAN MEMPERBANYAKKAN MENGINGATI ALLAH
[AL AHZAB Ayat : 41-42]
Wahai orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya pada waktu pagi dan petang.

SURUHAN AGAR WANITA BERPAKAIAN SOPAN DAN MENUTUP AURAT
[AL AHZAB Ayat : 59]
Wahai Nabi, suruhlah isterimu, anak perempuanmu serta wanita-wanita yang beriman, agar melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya; Yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenali, maka mereka tidak akan diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

SURUHAN BERTAKWA KEPADA ALLAH DAN BERCAKAP BENAR
[AL AHZAB Ayat : 70]
Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar..

SURUHAN MENGINGATI KURNIAAN ALLAH
[FATHIR Ayat : 3]
Wahai umat manusia, kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu; Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tiada Tuhan melainkan Dia, maka mengapa kamu rela dipalingkan?

SURUHAN BERBUAT BAIK KEPADA IBUBAPA
[AL AHQAAF Ayat : 15]
Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; ibunya telah mengandungkannya dan telah melahirkannya dengan bersusah payah. Sedang tempoh mengandungnya berserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa tiga puluh bulan. Setelah ia sampai ke peringkat dewasa dan sampai umur empat puluh tahun, berdoalah ia: Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya bersyukur akan nikmat-Mu yang engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal salih yang Engkau redhai; dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku dari orang Islam yang tunduk patuh kepadamu

SURUHAN AGAR JANGAN MENGEJEK
[AL HUJURAT Ayat : 11]
Wahai orang yang beriman! Janganlah sesuatu puak merendah-rendahkan puak yang lain, mungkin puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka; dan janganlah pula kaum wanita ke atas kaum wanita yang lain, mungkin puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka; dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri; dan jangan kamu panggil-memanggil antara satu sama lain dengan gelaran yang buruk. Amatlah buruknya sebutan nama fasik sesudah ia beriman. Dan sesiapa yang tidak bertaubat maka merekalah orang yang zalim.

SURUHAN AGAR JANGAN BERPRASANGKA DAN MENGUMPAT
[AL HUJURAT Ayat : 12]
Wahai orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani.

SURUHAN MENDALAMI ISI AL QURAN
[AL QAMAR Ayat : 17]
Dan sesungguhnya! Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk menjadi peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan?

SURUHAN AGAR MEMPERMUDAH KAN SESUATU PERMUSYAWAH
[AL MUJADALAH Ayat : 11]
Wahai orang yang beriman! Apabila kamu diminta memberi lapang dalam majlis, maka lapangkanlah, nescaya Allah akan melapangkan untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah, supaya Allah meninggikan orang yang beriman di antara kamu, dan juga orang yang diberi ilmu pengetahuan akan darjat. Dan Allah Maha Mengetahui tentang apa yang kamu lakukan.

SURUHAN AGAR BERTAKWA KEPADA ALLAH DAN SENTIASA BERMUHASABAH DIRI
(AL HASYR Ayat : 18]
Wahai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah; dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat Meliputi Pengetahuan- Nya akan segala yang kamu kerjakan.

SURUHAN AGAR SOLAT JUMAAT
[AL JUMU'AH Ayat : 9]
Wahai orang yang beriman! Apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu (ke masjid) untuk mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual-beli; yang demikian adalah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui.

SURUHAN MENCARI REZEKI YANG HALAL
[AL JUMU'AH Ayat : 10]
Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatkanlah akan Allah banyak-banyak (dalam segala keadaan), supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat.

SURUHAN BERTAUBAT DENGAN TAUBAT NASUHA
[AT TAHRIM Ayat : 8]
Hai orang yang beriman! Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan Taubat Nasuha, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, pada hari Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang yang beriman bersama-sama dengannya; cahaya mereka, bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka; mereka berkata: Wahai Tuhan kami! Sempurnakanlah cahaya bagi kami dan ampunlah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

SURUHAN MEMBERIKAN PERINGATAN,MEMBERSI HKAN PAKAIAN SERTA SABAR
[AL MUDDATHIR Ayat : 1-7]
Wahai orang yang berselimut!Bangunla h serta berilah peringatan dan amaran (kepada umat manusia).
Dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesaran-Nya!
Dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan.
Dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi.Dan janganlah engkau memberi (sesuatu, dengan tujuan hendak) mendapat lebih banyak daripadanya.
Dan bagi Tuhanmu, maka hendaklah engkau bersabar (terhadap tentangan musuh)!

SURUHAN BERSABAR DAN MEMUJI KEBESARANNYA SETIAP PAGI DAN PETANG
[AL INSAN Ayat : 24-25]
Maka hendaklah engkau bersabar menerima hukum Tuhanmu, dan janganlah engkau menurut orang yang berdosa di antara mereka, atau orang yang ingkar.Dan sebutlah dengan lidah atau dengan hati akan nama Tuhanmu (di dalam dan di luar sembahyang), pada waktu pagi dan petang.

SURUHAN BERSYUKUR AKAN NIKMAT NIKMAT ALLAH
[AD DHUHA Ayat : 11]
Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebut sebagai bersyukur kepada-Nya.

4 comments:

DAMAI IMPIAN D'BANGI said...

Salam ustaz,
Begitu banyak suruhan telah Allah peringatkan namun begitu jugalah banyaknya kita umat Islam mengingkarinya. Jangan sampai laknat Allah turun baru kita nak bertaubat dan menurut perintah. Benarlah betapa manusia itu dia tahu kebenaran tetapi tdak beramal dgn kebenaran dan dia tahu dosa tapi dia tetap berbuat dosa.

SaiFuN said...

Salam Kak Yati..

Kadangkala kita sebagai manusia lupa dari mana kita datang dan ke mana kita akan dikembalikan. Al-Quran itu sebagai rahmat dan tiada keraguan padanya.. namun masih ramai manusia ingkar yang sudi memperhambakan diri kepada hukum ciptaan manusia dari hukum Allah itu sendiri..

tinta kasturi said...

salam ustaz.

terima kasih atas pesan2 dr Allah yg dipamerkan

jazakallahu khairan kasiron

Anonymous said...

terima kasih

Related Posts with Thumbnails